15. - 16. září 2022 | Hradec Králové / On-line

NAVŠTIV FOMEITOP A VYHRAJ!

Pro letošní ročník FOMEITOPu jsme společně s partnery pro návštěvníky připravili unikátní soutěž o ceny v celkové hodnotě přes 60 000 korun.

Účast je podmíněna dvěma jednoduchými kroky: 

 1. Dorazte osobně na FOMEITOP 2021

 2. Zaregistrujte se u vstupu - registrace je zdarma

Při splnění těchto dvou podmínek jste automaticky zařazeni do slosování, které proběhne pro každý den zvlášť. Registrací souhlasíte s pravidly soutěže.

HLAVNÍ CENY

2x LED BAR RGB 25

Plnobarevná a přenosná 64 cm LED RGB světelná trubice s nastavitelnou teplotou barev, výměnnou baterií, CRI 96 a maximálním výkonem 25 W. 

Více na e-shopu

2x NIKON B500

Tento fotoaparát spojuje přednosti digitální zrcadlovky s rozměry běžných kompaktních fotoaparátů. 
 

Více na webu Nikon

LED MINI RGB 12

Profesionální malé LED RGB světlo o výkonu 12 W. Rozsah barevné teploty od 2500K do 9000K. Součástí je voštinový filtr a silikonový difuzor.

Více na e-shopu

2x LED HOBBY

Set dvou trvalých LED světel o maximálním výkonu 38W. Sada obsahuje dvě světla, dva difuzory, dva stojany a jednu tašku.

Více na e-shopu

PARTNEŘI SOUTĚŽE

CO MŮŽETE VYHRÁT?

ČTVRTEK 16. 9. 2021

 1. FOMEI LED BAR RGB 25 - Obvyklá cena 7 990 Kč
 2. Fotoaparát Nikon B500 - Obvyklá cena 6 490 Kč
 3. Poukázka na 15% slevu na nákup techniky Nikon
 4. Terronic Basic Hobby LED - Obvyklá cena 6 490 Kč
 5. Tiskárna Canon Selphy Square - Obvyklá cena 3 690 Kč
 6. Karta SONY SDXC 64GB TOUGH M - Obvyklá cena 1 599 Kč
 7. Smart Watch - chytré hodinky - Obvyklá cena 3 500 Kč
 8. Celoroční VIP vstupenka do galerie Czech Photo Centre
 9. Peak Design Slide Light - Věnovalo Sony - Obvyklá cena 1 290 Kč
 10. Nikon Škola - Voucher na workshop v hodnotě 1000 Kč

Pátek 17. 9. 2021

 1. FOMEI LED BAR RGB 25 - Obvyklá cena 7 990 Kč
 2. Fotoaparát Nikon B500 - Obvyklá cena 6 490 Kč
 3. Poukázka na 15% slevu na nákup techniky Sony
 4. Terronic Basic Hobby LED - Obvyklá cena 6 490 Kč
 5. FOMEI LED MINI RGB 12 - Obvyklá cena 4 250 Kč
 6. Karta SONY SDXC 64GB TOUGH M - Obvyklá cena 1 599 Kč
 7. Celoroční VIP vstupenka do galerie Czech Photo Centre
 8. Peak Design Slide Light - Věnovalo Sony - Obvyklá cena 1 290 Kč
 9. Nikon Škola - Voucher na workshop v hodnotě 1000 Kč
 10. FOMEI LED RING 10W - Obvyklá cena 990 Kč

PARTNEŘI SOUTĚŽE

KOMPLETNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE

"NAVŠTIV FOMEITOP A VYHRAJ"

Podmínky marketingové soutěže (dále jen „Podmínky“)

Tento dokument upravuje pravidla marketingové soutěže „Navštiv FOMEITOP a vyhraj“. Tento dokument je jediným dokumentem, který závazně, konečně a úplně upravuje pravidla uvedené marketingové soutěže.

1. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE

Pořadatelem a organizátorem marketingové soutěže je společnost FOMEI s.r.o., se sídlem U Libeňského pivovaru 2015/10, 180 00 Praha 8, IČ 46504869 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Měst. soudem v Praze v oddílu C, číslo vložky 275265 (dále jen „Pořadatel“).

2. NÁZEV MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE

Název marketingové soutěže (dále jen „Soutěž“) je „Navštiv FOMEITOP a vyhraj”

3. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž je určena pro zákazníky Pořadatele, a to po dobu konání Soutěže, což je od 16. 9. 2021 do 17. 9. 2021. Slosování cen proběhne po oba dny trvání soutěže, ve čtvrtek 16.9. v 16:05 a v pátek 17.9. v 15:05 na hlavní pódiu výstavy. Slosování bude zároveň přenášeno živě na FB události výstavy.

4. MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Místem konání soutěže je výstava FOMETOP, konající se v areálu provozovny Pořadatele, Machkova 587, Hradec Králové, 500 11.

5. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Účastníkem soutěže se může stát každý zákazník Pořadatele starší 18 let s trvalým pobytem na území České nebo Slovenské republiky, který splní Podmínky účasti v Soutěži (dále jen „Soutěžící“ nebo „Zákazník“). Účast v Soutěži je dobrovolná. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Pořadateli a jejich rodinní příslušníci, dále osoby jim blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, či osoby přímo či nepřímo spolupracující na Soutěži. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem Pořadatele, nebo osoba jí blízká, výhra se této osobě nepředá. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby a firmy, které mají vůči Pořadateli závazky po lhůtě splatnosti. Výhercem Soutěže může být pouze ten Soutěžící, který řádně splní všechny Podmínky této Soutěže a splní kritéria pro výherce.

6. PODMÍNKY SOUTĚŽE

Soutěžící, který v daném časovém rozsahu navštíví prodejní výstavu FOMEITOP a zaregistruje se na registračním místě u vstupu se automaticky zařadí do slosování v daný den. Registrace je zdarma. Pro registraci je nutné uvést své jméno a kontaktní e-mail. Uvedením těchto údajů Účastník souhlasí s jejich použití při zasílání novinek a se zpracováním osobních údajů. Slosování cen proběhne po oba dny trvání soutěže ve čtvrtek 16.9. v 16:05 a v pátek 17.9. v 15:05 na hlavní pódiu výstavy a losováni budou soutěžící, kteří výstavu navštívili a registrovali se v den losování.

V soutěži budou uděleny tyto dárky: 

 1. FOMEI LED BAR RGB 25
 2. Fotoaparát Nikon B500
 3. Poukázka na 15% slevu na nákup techniky Nikon
 4. Terronic Basic Hobby LED
 5. Tiskárna Canon Selphy Square
 6. Paměťová karta SONY SDXC 64GB TOUGH M
 7. Smart Watch - chytré hodinky
 8. Celoroční VIP vstupenka do galerie Czech Photo Centre
 9. Peak Design Slide Light 
 10. Nikon Škola - Voucher na workshop v hodnotě 1000,-
 11. FOMEI LED BAR RGB 25
 12. Fotoaparát Nikon B500
 13. Poukázka na 15% slevu na nákup techniky Sony
 14. Terronic Basic Hobby LED
 15. FOMEI LED MINI RGB 12
 16. Paměťová karta SONY SDXC 64GB TOUGH M
 17. Celoroční VIP vstupenka do galerie Czech Photo Centre
 18. Peak Design Slide Light 
 19. Nikon Škola - Voucher na workshop v hodnotě 1000,-
 20. FOMEI LED RING 10W

Výherci výše uvedených cen budou určení losováním, a to ze všech Soutěžících, kteří se v daný den do Soutěže registrovali. Losování Výherců se uskuteční 16. 9. 2021 a 17. 9. 2021 a to zástupcem Pořadatele Soutěže v jeho provozovně, za přítomnosti dalších minimálně dvou zaměstnanců Pořadatele.

Výherci budou o své Výhře informováni vyhlášením po slosování a následně i prostřednictvím uvedeného e-mailu. Při převzetí výhry je nutné podepsat předávací protokol. Soutěžící souhlasí, že v případě výhry bude jeho jméno zveřejněno při vyhlášení.

7. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, OBCHODNÍ SDĚLENÍ

Účastí v Soutěži projevuje každý Soutěžící souhlas s Podmínkami Soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účast v Soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

8. DAŇOVÉ POVINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S MARKETINGOVOU SOUTĚŽÍ,

v souvislosti se zákonem číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) Osvobození od daně na straně výherce podnikající i nepodnikající fyzické osoby u Výher s hodnotou do 10 000 Kč:

Od daně z příjmů jsou osvobozeny, dle § 4 odst. 1) písm. f) bod. 3 ZDP, ceny z veřejné soutěže, z marketingové soutěže nebo z marketingového slosování, ceny ze sportovní soutěže, s výjimkou ceny ze sportovní soutěže u poplatníků, u nichž je sportovní činnosti podnikáním, a to v hodnotě nepřevyšující 10 000 Kč (bez DPH či včetně DPH dle toho, zda je výhercem plátce DPH či nikoliv).

Zdanění Výhry s hodnotou nad 10 000 Kč u podnikající fyzické osoby: Podnikající fyzická osoba je povinna zdanit Výhru v rámci svého daňového přiznání v části týkající se příjmů ze samostatné výdělečné činnosti (dílčí základ daně dle § 7 ZDP). Zdanění Výhry s hodnotou převyšující 10 000 Kč (včetně DPH) u nepodnikající fyzické osoby: Daň je povinen odvést Pořadatel Soutěže, dle § 38d ZDP, a to formou srážkové daně ve výši 15% dle § 36 odst. 2) písm. i) ZDP.

Zdanění u právnické osoby: Jedná se vždy o zdanitelný výnos – součást základu daně z příjmů na straně příjemce.

Pořadatel nenese žádné povinnosti týkající se daňových povinností, které ze zákona vznikají výhercům.

9. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

Pořadatel má právo výsledného posouzení splnění stanovených Podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími. Osoba nesplňující Podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s Podmínky nebude do Soutěže zařazena. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na Výhru.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit tyto Podmínky Soutěže či Soutěž zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady.

Výhry nelze vyplatit v hotovosti, popřípadě je vyměnit za jiné dárky. Účast v Soutěži ani Výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované Výhry dárky a výhrami jiného typu v odpovídající hodnotě. Pořadatel nemá povinnost informovat Soutěžícího o tom, že byl vyřazen z účasti v Soutěži pro nesplnění Podmínek Soutěže nebo o tom, že se nestal výhercem v Soutěži.

Ostatní významné skutečnosti soutěže Pořadatel neodpovídá za včasnost doručování jakýchkoliv zpráv Soutěžícím v souvislosti s touto Soutěží, tato odpovědnost je výlučně na osobách, kterým byly takové zprávy k doručení předány. Pořadatel Soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s užíváním Výher. Soutěžící berou na vědomí informaci Pořadatele, že vyobrazení Výher na všech materiálech, které budou v souvislosti s touto Soutěží vyrobeny či použity nemusí věrně zobrazovat skutečnou podobu Výhry.

V Hradci Králové, dne 1. září 2021

Místo konání akce

Adresa

Machkova 587/42, 500 11 Hradec Králové 11

Parkování

Zajištěno v prostorách firmy.

Hromadná doprava

Z Hlavního nádraží využijte čísla 9, 16 a 24. Výstupní stanice Třebeš školka a Třebeš odbočka (na znamení).